KHÔNG KHÍ BÁN HÀNG TẠI MỘT SỐ CỬA HÀNG TOKYOLIFE

📸 Nhấn nhá một vài bức ảnh cập nhật không khí bán hàng tại một số cửa hàng TokyoLife.  

Tháng 8 - tháng của sự bứt phá, tháng của sự tăng tốc "hết ga" để hoàn thành mục tiêu, tháng tiệm cận của một chuyến phiêu lưu đây đó 😘  

👉 Chúc cho các TokyoLife-er chúng ta rực cháy, hy vọng tất cả chúng ta có thể cùng gặp nhau vào một ngày không xa 💪