CÙNG TOKYOLIFE CHUNG TAY LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG BIỂN

Vừa qua, TokyoLife khu vực Hạ Long (Quảng Ninh) đã tổ chức chiến dịch dọn rác làm sạch biển tại Hạ Long - Quảng Ninh với thông điệp "Rác không phải của tôi, nhưng biển xanh là của của chúng ta. Cùng nhau làm sạch biển của chúng ta"  

Các bạn có biết rác thải biển ảnh hưởng đến sinh vật biển và tác động ngược lại đến nguồn thức ăn của con người đang tiêu thụ và nhiều tác động tiêu cực khác nữa.   

Cùng điểm qua một vài bức ảnh của các thành viên nhà chúng mình nhé: