⚠️ TOKYOLIFE - CẢNH BÁO GIẢ MẠO ⚠️

⚠️ TOKYOLIFE CẢNH BÁO GIẢ MẠO ⚠️  

Thời gian gần đây, TokyoLife đang bị nhiều tổ chức, nhân lợi dụng thương hiệu, hình ảnh để sử dụng vào mục đích lừa đảo.  

Các bạn hãy hết sức cảnh giác với những thông tin tuyển dụng trên không gian mạng. 

👉"Click" o đường link sau đ nắm được thông tin chi tiết: Cảnh báo giả mạo  

👉Dưới đây một số hình ảnh giả mạo: